Aanbod

shutterstock_419142034 smal klein.jpg

Intelligentieonderzoek

Met intelligentieonderzoek kunnen verschillende aspecten van het cognitief vermogen in kaart worden gebracht. Intelligentieonderzoek vindt meestal plaats binnen breder onderzoek en geeft een beeld van de sterke kanten van de cognitieve vermogens van uw kind, en van de vaardigheden waar uw kind mogelijk meer moeite mee heeft. De resultaten van het intelligentieonderzoek en de observaties tijdens het onderzoek zijn waardevol in het helpen verklaren van gedrags-  en/of leerproblemen. Ook kan intelligentieonderzoek worden ingezet in het zoeken naar de juiste school voor voortgezet onderwijs.

De afname van het intelligentieonderzoek duurt gemiddeld een dagdeel.

Persoonlijkheidsonderzoek

Als er zorgen zijn over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, kan met behulp van persoonlijkheidsonderzoek onderzocht worden wat er in het kind omgaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij angst- en stemmingsproblemen, als een kind zich sociaal erg terugtrekt,  bij  moeite met concentreren en lichamelijke klachten zonder lichamelijk aanwijsbare oorzaak.

Een persoonlijkheidsonderzoek bestaat meestal uit de afname van verschillende vragenlijsten. Ook maak ik gebruik van observaties en tekeningen.

Behandeling (kinderen)

Protocollaire behandeling

Behandelprotocollen bieden een gestructureerde behandeling, op basis van bewezen methodes. Het gaat om kortdurende behandelingen (8 tot 16 sessies), die veelal de vorm hebben van een training.

Speltherapie 

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. De speltherapeut is samen met het kind in de spelkamer, die zo is ingericht dat dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiematerialen te spelen. De therapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem een vertrouwensrelatie op, wat enkele weken kan duren. De speltherapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt en/of speelt mee. Hij sluit daarbij aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en  ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen, en het verwerven van nieuwe inzichten. Omdat spel zich bevindt op de grens tussen verbeelding en werkelijkheid biedt spel het kind de mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot expressie van wat het nog niet verbaal kan uiten; Spel wordt gezien als de taal van het kind. Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, en om over het leven te spelen.  Het geeft de gelegenheid om gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met vormen van gedrag. Tijdens de therapie krijgt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, en inzichten te verwerven.Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat speltherapie werkzaam lijkt bij een groot aantal uiteenlopende problemen zoals emotionele en gedragsproblemen. Speltherapie lijkt in het bijzonder werkzaam bij gedragsproblemen, het versterken van het zelfbeeld en bij problemen in de relatie tussen ouder en kind.  

Naast individuele spelsessies met het kind, wordt aan ouders ouderbegeleiding aangeboden. 

Ouderbegeleiding en advies

Kinderen ontwikkelen zich en meestal gaat dit met de dagelijkse ups en downs. Soms is er meer aan de hand. Maakt u zich zorgen of bent u ongerust over het welzijn van uw kind?  Neem gerust contact op.  Er zijn mogelijkheden voor een telefonisch consult, maar ook voor gesprekken bij u thuis of in de praktijk.

Meer informatie nodig?

Stuur een bericht