Aanbod

shutterstock_419142034 smal klein.jpg

Intelligentieonderzoek

Met intelligentieonderzoek kunnen verschillende aspecten van het cognitief vermogen in kaart worden gebracht. Intelligentieonderzoek vindt meestal plaats binnen breder onderzoek en geeft een beeld van de sterke kanten van de cognitieve vermogens van je/jullie kind, en van de vaardigheden waar je/jullie kind mogelijk meer moeite mee heeft. De resultaten van het intelligentieonderzoek en de observaties tijdens het onderzoek zijn waardevol in het helpen verklaren van gedrags-  en/of leerproblemen. Ook kan intelligentieonderzoek worden ingezet in het zoeken naar de juiste school voor voortgezet onderwijs.

Ik heb de WISCV tot mijn beschikking.

De afname van het intelligentieonderzoek duurt gemiddeld een dagdeel.

 

Behandeling (kinderen)

Protocollaire behandeling

Behandelprotocollen bieden een gestructureerde behandeling, op basis van bewezen methodes. Het gaat vaak om relatief kortdurende behandelingen (8 tot 16 sessies), waarin een bepaalde opbouw zit. 

Speltherapie 

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. De speltherapeut is samen met het kind in de spelkamer, die zo is ingericht dat dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiematerialen te spelen. De therapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem een vertrouwensrelatie op, wat enkele weken kan duren. De speltherapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt en/of speelt mee. Hij sluit daarbij aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en  ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen, en het verwerven van nieuwe inzichten. Omdat spel zich bevindt op de grens tussen verbeelding en werkelijkheid biedt spel het kind de mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot expressie van wat het nog niet verbaal kan uiten; Spel wordt gezien als de taal van het kind. Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, en om over het leven te spelen.  Het geeft de gelegenheid om gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met vormen van gedrag. Tijdens de therapie krijgt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, en inzichten te verwerven.Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat speltherapie werkzaam lijkt bij een groot aantal uiteenlopende problemen zoals emotionele en gedragsproblemen. Speltherapie lijkt in het bijzonder werkzaam bij gedragsproblemen, het versterken van het zelfbeeld en bij problemen in de relatie tussen ouder en kind.  

Naast individuele spelsessies met het kind, wordt aan ouders ouderbegeleiding aangeboden. Afhankelijk van de behoefte volgt meestal na 4 of 5 spelsessies een oudergesprek, waarin we de actualiteit thuis en in de spelkamer bespreken. 

 

Theraplay


Theraplay is methode die zijn oorsprong heeft in Amerika, waar de methode al langere tijd de evidence based status heeft. De methode is gebaseerd op de gehechtsheidstheorie en het uitgangspunt vormt de gezonde interactie tussen ouders en hun kinderen.  Theraplay heeft als doel het versterken en opbouwen van de hechtingsrelatie tussen ouder en kind, het vergroten van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar, het bevorderen van regulatie en het stimuleren van een speelse betrokkenheid op elkaar.  De methodiek is gebaseerd op de natuurlijke patronen van de speelse, gezonde interactie tussen ouders en hun kinderen en baseert zich op vier dimensies (kenmerken) binnen een gezonde ouder-kindrelatie; structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging.  Bij dit alles staat gedeeld plezier centraal. Er wordt tijdens de sessies gewerkt aan het thuis op eigen kracht kunnen voortzetten van dat wat geleerd is.

Theraplay is geschikt voor kinderen van alle leeftijden. Waar nodig worden aanpassingen gedaan aan leeftijd of ontwikkeling. De sessies zijn in de spelkamer, met ouder/opvoeder en kind samen.  Binnen de sessies wordt op een speelse manier aan een actieve en emotionele verbinding tussen ouder en kind gewerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van enkele eenvoudige materialen. In deze fysieke en persoonlijke sessies worden positieve ervaringen opgedaan in het contact en beleving.

 

Ouderbegeleiding en advies

Kinderen ontwikkelen zich en meestal gaat dit met de dagelijkse ups en downs. Soms is er meer aan de hand. Maak je je zich zorgen of ben je ongerust over het welzijn van je kind?  Neem gerust contact op.  Er zijn mogelijkheden voor een telefonisch consult, maar ook voor gesprekken in de praktijk. Als dat nodig is, kan ik op huisbezoek komen. 

Meer informatie nodig?

Stuur een bericht